Przejdź do treści

Warsztaty dla dzieci

W dniach od 22 do 29 listopada odbyły się warsztaty dla dzieci szkolnych ze szkół podstawowych w Gmienie Radziechowy-Wieprz, na terenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Wieprzu. Łączna liczba uczniów to 220 dzieci z 6 szkół.

W ramach warsztatów, dopasowanych do kategorii wiekowych przeprowadzono grę terenową wzdłuż brzegów rzeki Soły z nagrodami o tematyce przyrodniczej: każdy uczestnik gry otrzymał po jej ukończeniu breloczek i linijkę. Gra realizowała tematykę dot. różnorodności biologicznej w ramach tras dydaktyczno-przyrodniczych. Przeprowadzono również gry i zabawy integrujące grupy o tematyce przyrodniczej, między innymi przejście po stanowiskach przyrodniczych obrazujących warstwy przyrodnicze rzeki Soły. Przeprowadzono warsztaty „Bioróżnorodny świat wokół nas”.

Dzieci mogły zapoznać się z pojęciem ekologii, bioróżnorodności i tym czym są wartości przyrodnicze oraz sposobami na naprawianie środowiska przyrodniczego i przywracania równowagi ekologicznej. Poruszono również tematy sortowania śmieci, palenia odpadów oraz recyklingu. Dzieci zapoznały się też z tematem wermikompostownika.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia edukacyjne.

Skip to content