Przejdź do treści

Centrum Edukacji Ekologicznej w Wieprzu

Miejsce to powstało w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach osi priorytetowej: V: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.4.3/ Ochrona różnorodności biologicznej. 

Koniecznie przeczytaj aktualności

Dowiedz się co dzieje się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Wieprzu. Zapisz się na zajęcia i odwiedź nasze wystawy. Spędź z nami czas i stwórz z nami coś, co pomoże środowisku!

Rozwój

Stawiamy na rozwój, w szczególności rozwój wiedzy na temat ekologi i bioróżnorodności.

Edukacja

Pragniemy edukować nie tylko dzieci, ale też osoby dorosłe.

Ochrona środowiska

Co możemy zrobić razem dla środowiska? Dowiecie się u nas!

Skip to content